L’AMPA és l’Associació sense afany de lucre formada per les mares i pares d’alumnes del Col·legi Santa Teresa de Jesús de Terrassa.

Els principals objectius de l’Associació són:

• Crear un clima de participació entre pares i mares, fills i filles i mestres, on gaudir i fomentar el creixament i les relacions entre families.
• Canalitzar i donar resposta a inquietuts i necessitats de pares i nens.
• Donar suport a a ctivitats de l’Escola.

Els membres de la junta a l’actual curs són els següents:

Càrrecs

PRESIDÈNCIA  –  Xavier Jurado
SECRETARIA   –  Susanna Hidalgo
TRESORERIA  –  Marta Gibert i Mireia Magrans
REPRESENTANT CONSELL ESCOLAR  –  Susanna Hidalgo

VOCAL – Melanie Endres

VOCAL – Susanna Hidalgo

VOCAL – Lorena

VOCAL – Mercè Pacheco

VOCAL – Xavi Serra