Graella Activitats 2022-23

Les extraescolars comencen la setmana del 12 de setembre, excepte Zumba que començarà a l’octubre.

Qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició directament o a través dels vostres delegats (ampastateresa@gmail.com).