Hola famílies!

Davant la situació que estem vivint a causa de la pandèmia COVID19, es fa difícil plantejar la planificació d’extraescolars 2020-2021. Tot i així, aquesta AMPA pretén ser positiva i optimista, i vol servir d’ajut en l’organització de les famílies donant servei d’extraescolars pel proper curs.

Evidentment es realitzaran en les condicions de seguretat i amb les mesures de sanitat establertes, si les circumstàncies ho permeten en el format presencial, o en el que sigui possible i, sempre i quan les institucions i departaments oficials pertinents donin el vist i plau per efectuar-les. De fet, les activitats s’iniciarien el DILLUNS 5 octubre 2020 i finalitzarien el DIVENDRES 18 juny 2021.

Fa uns mesos vam realitzar una enquesta per saber, estudiar i donar resposta a les peticions, gustos i requeriments que les famílies ens feien arribar, i la valoració va ser molt bona en general de totes les activitats extraescolars que s’estaven efectuant a la nostra escola.

Així doncs, repetim graella fent-vos arribar l’oferta d’activitats extraescolars PROVISIONAL 20/21. Totes elles seran gestionades per entitats especialitzades, amb un coneixement profund de l’activitat que imparteixen i la dedicació necessària per dur-les a terme eficientment.

Les activitats extraescolars estan pensades per fer-les presencials després de l’horari lectiu. No es descarta l’opció online per aquelles extraescolars que permetin realitzar l’activitat en aquest format si es donés el cas que no es permetés fer presencial. S’afavoriria la continuïtat mantenint preus, optimitzant ratio d’alumnes inscrits i adaptant horari per gaudir de la màxima eficàcia i eficiència de l’activitat. (*)(**)

(*) Kids & Us no presenta aquest any l’extraescolar per a 6è ja que cal una base ferma del mateix mètode d’aprenentatge natural. En cas de confinament es seguirien fent les classes a través de la plataforma online.

 (**) Codelearn estableix el mínim presencial en 5 i màxim 12 infants. En cas de confinament es seguirien fent les classes a través de la plataforma online establint un màxim 8 – 12 infants.

Les classes online s’haurien de reestructurar en un nou horari.

Recordeu que si penseu que us aniria millor realitzar qualsevol activitat un altre dia diferent al proposat, ho podeu indicar a la inscripció, i intentarem, no es garanteix, fer l’activitat quan vagi més bé al grup amb el mínim necessari de persones inscrites.

Qualsevol aclariment, estem a la vostra disposició directament o a través dels vostres delegats.

www.ampastateresa.cat

ampastateresa@gmail.com